Servicii Comunitare pentru copii

Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității

SERVICII INTEGRATE PENTRU COPII

Conform datelor EUROSTAT din 2013, peste 40% din populația României, respectiv peste 49% din populația de copii a României e expusă la riscul sărăciei. Motivele sunt complexe, interdependente și continuă să se transmită de la o generație la alta. Accesul scăzut la servicii de sănătate, sociale și de educație, la care se adaugă cunoștințe limitate despre drepturi și oportunități, duc la excluziunea socială a familiilor vulnerabile și a copiilor acestora.

AFLA MAI MULTE
Fundația Botnar