Servicii Comunitare pentru copii

Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității

CONTACT

Reprezentanța UNICEF în România: Bvd. Primăverii, nr.48 A, București

Persoană de contact București: Cristina Badea, Ofițer parteneriate locale
(email: cbadea@unicef.org; telefon: 021.201.78.48; mobil: 0749.074.889)

Biroul local al proiectului: Str. Condorilor nr.2, Bacău, jud. Bacău

Fundația Botnar