Servicii Comunitare pentru copii

Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității

DESPRE PROIECT

Conform datelor EUROSTAT din 2013 peste 40% din populația României, respectiv peste 49% din populația de copii a României, era expusă riscului de a trăi în sărăcie. Motivele sunt complexe, interdependente și continuă să se transmită de la o generație la alta. Accesul scăzut la servicii de sănătate, sociale și de educație, la care se adaugă cunoștințe limitate despre drepturi și oportunități, duc la excluziunea socială a familiilor vulnerabile și a copiilor acestora. Criza economică a afectat familiile vulnerabile prin pierderea ocurilor de muncă și prin reducerea veniturilor obținute din munca în țară sau în străinătate. Criza a afectat totodată și capacitatea sistemelor de protecție socială, sănătate și educație de a răspunde nevoilor multiple ale copiilor și familiilor vulnerabile. In acest context, UNICEF a dezvoltat proiectul demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității”-„Servicii comunitare pentru copii”, model de intervenție care își propune să furnizeze date care să contribuie la dezvoltarea politicilor publice în domeniul incluziunii sociale.

Pe baza experiențelor de la nivel local, județean și național acumulate de către UNICEF și partenerii săi, acest proiect pilot își propune testarea unui model de furnizare de servicii comunitare integrate într-un număr semnificativ de comunități urbane și rurale din județul Bacău. Conceptul de servicii comunitare integrate a fost dezvoltat în urma unei iniţiative comune a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Științifice şi a Ministerului Sănătăţii, cu asistenţă tehnică din partea UNICEF.

Integrarea serviciilor va fi realizată prin coordonarea serviciilor de sănătate, educație și protecție socială, asigurate de către:

  • asistentul medical comunitar ;
  • asistentul social;
  • consilierul școlar.

Printr-o abordare integrată, toţi aceşti profesionişti prezenți la nivel comunitar vor asigura furnizarea unui pachet minim de servicii pentru toți copiii din comunitate. Pentru a sprijini abordarea integrată a serviciilor la nivel comunitar, modelul va urmări:

  • dezvoltarea unui mecanism de identificare timpurie a copiilor și a familiilor în situații de risc şi de prevenire a situaţiilor de risc prin intervenţii integrate;
  • dezvoltarea de metodologii de lucru inter sectoriale la nivelul sistemelor de educație, protecție socială și asistență medicală comunitară.

Modelul va urmări totodată sprijinirea accesului și participarea tuturor copiilor și adolescenților la educație incluzivă de calitate.

Modelul, cu o durată de implementare de trei ani, va fi supus unei evaluări independente şi va fi documentat în scopul furnizării de noi evidenţe care să sprijine reformele din domeniul sănătăţii, educaţiei şi protecţiei copilului..

Modelul este implementat de UNICEF, cu finanțare de la Norway Grant, cu sprijinul Fundației Botnar și din resurse proprii în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bacău, Prefectura Bacău, precum și 38 autorități publice locale de la nivelul județului Bacău. Partenerii activi în dezvoltarea și implementarea modelului sunt: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Tineretului şi Ministerul Fondurilor Europene, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică, Direcţia Judeţeană de Tineret, furnizori de servicii sociale, educaționale și medicale, autorități publice locale, județene și naționale, organizații neguvernamentale.

Fundația Botnar