Servicii Comunitare pentru copii

Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității

Înapoi

S-a dat start micro-grant-urilor din proiectul model „Servicii comunitare pentru copii″

Începând cu luna aprilie, în cele 38 de comunități incluse în modelul „Servicii comunitare pentru copii” s-au lansat proiectele de micro-grant-uri ce au ca scop sprijinirea copiilor și familiilor vulnerabile prin servicii sociale integrate.

Fiecare proiect primește de la UNICEF o finanțare de maxim 10.000 lei pentru activități cum ar fi: grupuri de suport pentru părinți pentru promovarea metodelor de disciplinare pozitivă, consiliere și informare pentru adolescenți aflați la risc, ateliere de lucru pentru a stimula creativitatea, stima de sine și dezvoltarea personală a copiilor și adolescenților, excursii tematice în județ și în afara județului, școli de vară, educație pentru sănătate, etc.

Obiectivulproiectului model „Servicii comunitare pentru copii” este sprijinirea familiilor vulnerabile în creșterea armonioasă a copiilor, dar include și măsuri și instrumente pentru identificarea timpurie a riscurilor și vulnerabilităților copiilor și familiilor în care trăiesc. Toate activitățile pornesc de la comunitate, care trebuie să devină activă în promovarea eliminării tuturor formelor de violență asupra copilului și de discriminare.

Finanțarea intregului proiect „Servicii comunitare pentru copii” este asigurată de Norway Grants și UNICEF, fiind alocat un buget de 5,3 milioane de euro și se implementează în perioada octombrie 2014 – septembrie 2018.

Articol din: 30 aprilie 2016

Fundația Botnar