Servicii Comunitare pentru copii

Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității

Înapoi

Servicii comunitare pentru copii – şcoala din satul Sohodor, comuna Horgeşti (Bacău) - de Antonio Glodeanu

Abandonul şcolar reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale sistemului de învăţământ din România, statisticile arătând că în ţară există circa 300.000 de copii aflaţi la vârstă şcolară care nu frecventează în mod regulat cursurile. Motivele pentru care unii tineri sunt forţaţi să renunţe timpuriu la studii sunt multiple, însă dintre ele putem aminti situaţiile socio-economice nefavorabile din familie, precum şi lipsa unor modele de succes.

O comunitate ai cărei copii se află într-o asemenea situaţie de risc o regăsim în comuna Horgeşti, satul Sohodor, situat la aproximativ 30 de kilometri de oraşul Bacău. Aici, peste 350 de copii, majoritar de etnie romă, învaţă la singura unitate de învăţământ din localitate, în nişte săli de curs neîncăpătoare. Din acest motiv, chiar şi grădiniţa, unde sunt înscrişi circa 112 copii, funcţionează în două schimburi

Şcoala din Sohodor a fost inclusă începând cu anul 2012 în programul UNICEF „Hai la şcoala”, reuşind astfel să îşi micşoreze rata abandonului şcolar, precum şi să îşi îmbunătăţească frecvenţa şcolară cu până la 35%. De exemplu, înainte de anul 2012, doar 2-3 copii din cadrul unităţii de învăţământ reuşeau să finalizeze clasa a VIII-a, în prezent numărul lor ridicându-se la 13 elevi. După absolvire, majoritatea lor se înscriu la Liceul Tehnologic „G.J. Cancicov Parincea”, situat într-o comună învecinată, însă după circa un an abandonează cursurile, din cauza posibilităţilor financiare reduse. Cu toate acestea, anul trecut, trei elevi ai şcolii, fii ai pastorului din Sohodor, au reusit să se înscrie la Liceul Pedagogic din Bacău, o „premieră” pentru micul sat băcăuan.

„Cursurile de educaţie parentală susţinute în cadrul programului «Hai la şcoală» au fost bine primite, însă sfaturile oferite nu sunt deseori puse în practică de părinţi. Este nevoie de eforturi şi mai mari, de o schimbare de mentalitate, pentru a-i face pe părinţi să înţeleagă şi mai bine importanţa educaţiei”, explică directorul școlii Lucaci Iulian.În pofida migraţiei economice, familiile din satul Sohodor au foarte mulţi copii de vârstă şcolară, în această localitate fiind înregistrate, în 2013, aproape 50 de naşteri pe an, la o populaţie de doar 1.200 de persoane. Un factor determinant pentru acest lucru pare să fie educaţia religioasă, în sat existând o comunitate de penticostali, care, potrivit valorilor sale, încurajează natalitatea. Astfel, familiile de aici au în medie circa 10-12 copii.

Pe lângă dificultăţile financiare severe ale familiilor, elevii din Sohodor sunt forţaţi să îşi întrerupă cursurile şi din cauza lipsei unor perspective concrete de dezvoltare. De exemplu, chiar dacă frecventează şcoala, copiii din această localitate consideră că este mult mai uşor să câştige bani din activităţi care nu necesită studiul. Mai mult decât atât, părinţii pleacă, împreună cu odraslele lor, în diferite zone agricole învecinate judeţului Bacău, folosind copiii de vârstă şcolară la muncile câmpului.

„Copiii de vârstă şcolară sunt folosiţi în agricultură, totul făcându-se în detrimentul educaţiei”, afirmă directorul şcolii din Sohodor.

Un alt aspect demografic important care caracterizează populaţia din satul băcăuan Sohodor, cu implicaţii directe asupra educaţiei, este căsătoria timpurie. O altă problemă întâlnită la Şcoala din Sohodor este lipsa cadrelor didactice, majoritatea profesorilor care predau în această unitate de învăţământ fiind pensionari. Din cauza salariilor mici, precum şi a perspectivelor reduse, profesorii tineri nu aleg aproape niciodată să predea în zonele rurale, acesta fiind de altfel un fenomen întâlnit la nivel naţional

Pentru a putea sprijini elevii din această comunitate să îşi continue educaţia, UNICEF România, alături de Consiliul Judeţean Bacău, parteneri la nivel național, central și local au dezvoltat modelul demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităţii - Servicii comunitare pentru copii”, prin intermediul căruia peste 45 de comunităţi bacăuane vor beneficia de servicii comunitare integrate pentru copii.

Mai exact, datorită acestui program peste 54.000 de copii vulnerabili şi familiile lor vor putea primi sprijin integrat din partea asistenților sociali, asistenților medicali comunitari, precum şi din partea consilierului şcolar.

În acest sens, modelul de intervenţie îşi propune să acorde la nivel comunitar un pachet minim de servicii, să ofere noi oportunităţi familiilor vulnerabile şi să ajute părinţii să înţeleagă importanţa educaţiei pentru cei mici.

Pe lângă serviciile integrate oferite familiilor aflate în situaţii de risc, proiectul sprijină mobilizarea comunitară la nivelul tuturor comunităților implicate în proiect.

Programul UNICEF România este finanţat de de Norway Grants (3,3 milioane de euro) şi UNICEF Franţa (2 milioane de euro) şi urmează să se deruleze până în anul 2017.

Copyright poze © UNICEF/Cybermedia

Fundația Botnar